Ramme for en misbrugspolitik

 

Nedenstående politik er en ramme for et muligt indhold i en misbrugspolitik. 

 

 

Misbrugspolitik

 
 

Formål

 
Formålet med virksomhedens misbrugspolitik er at skabe en personalepolitisk ramme til at forebygge at et misbrug opstår og til at hjælpe og støtte en misbruger til at komme ud af sit misbrug, således at den ansatte kan fastholdes på arbejdspladsen.
 
Ved misbrug forstås et forbrug af legale eller illegale rusmidler, som påvirker den enkelte på en sådan måde, at det har betydning for udførelsen af arbejdet, samarbejdet med leder og kolleger og/eller er til gene for andre.
 
 
Målsætninger:
 • Misbrug er uacceptabelt og uforeneligt med arbejdet.
 • Misbrug skal forebygges.
 • Misbrug skal imødegås med en tidlig indsats.
 • Ansatte med misbrugsproblemer skal ydes hjælp og støtte.

 

 

Aktiviteter / Retningslinjer
 • Lederen
  Ledere har ansvar for at arbejde med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen, herunder forebyggelse og håndtering af misbrug hos de ansatte.

  Ledere skal være opsøgende, deltagende og motiverende i forhold til at få afhjulpet problemet. Det er lederens pligt at tage initiativ til en samtale med den ansatte.

  Ledere skal tilbyde hjælp og vejledning samt give nødvendige henvisninger til hjælp andre steder. Heri indgår overvejelser om det rette behandlingstilbud, evt. betaling af behandling, spørgsmål i forbindelse med behandlingsforløb osv.

  Håndtering af et misbrugsproblem skal foregå gennem dialog med misbrugeren, og lederen skal stille krav til misbrugeren om at gøre en indsats for at løse problemet.

  Gennem dialog skal lederen og den ansatte indgå en skriftlig aftale om, hvordan problemet kan løses. Herunder opsætning af en skriftlig handlingsplan for forløbet, hvor det også fremgår hvordan og hvornår, der skal følges op på den skriftlige handlingsplan. 

   

 • Kollegaen
  Det er et ansvar i fællesskab at hjælpe og støtte en kollega til at komme ud af et misbrug.

  Det kan være nødvendigt for en kollega at gøre ledelsen opmærksom på et misbrugsproblem. Det kan være af hensyn til, at den ansatte med et misbrug ydes hjælp, eller for at sikre kunders/brugeres tillid til virksomheden.

  Kolleger har endvidere en vigtig støttende rolle i forhold til at motivere misbrugeren til at komme ud af sit misbrug.
   
 • Misbrugeren
  Den ansatte, der har et misbrugsproblem, har ansvar for at komme ud af misbruget samt at medvirke til løsning af problemet.

  Den ansatte skal arbejde på at finde den løsning, der er mest optimal i forhold til den foreliggende situation.

  Når et misbrug konstateres, er det vigtigt, at den ansatte med et misbrug indgår i en dialog om sit misbrug. Dialogen skal klarlægge problemets omfang, herunder behovet for behandling.
  Den ansatte med et misbrug skal bidrage til, at der aftales en handlingsplan.

  Den ansatte, der har et misbrugsproblem, forventes at medvirke til at overholde den aftalte plan for løsning af misbrugsproblemet. Hvis det ikke er tilfældet, kan det få ansættelsesmæssige konsekvenser.