Ramme for en rygepolitik

 

I følge "Lov om røgfri miljøer" er der krav om, at alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig rygepolitik, der skal overholdes.

Rygepolitikken skal som minimum indeholde oplysning om: 

 • Hvorvidt der må ryges på arbejdspladsen, og i givet fald, hvor det må foregå,
 • Konsekvenserne af overtrædelse af arbejdspladsens rygepolitik.


Politikken skal være i overensstemmelse med reglerne om, at der ikke må ryges indendørs på arbejdspladser, med mindre det foregår i:

 • I arbejdslokaler, der alene tjener som arbejdsplads for én person ad gangen
 • I rygerum (et særligt lokale med gode udluftningsmuligheder eller ventilation)
 • I rygekabiner (en fritstående enhed med udluftnings- eller ventilationssystem) 

Rygepolitikken skal være tilgængelig for alle arbejdspladsens medarbejdere.

 


Rygepolitik for X-virksomhed

 

 

Formål:

 

X-virksomhed ønsker at være en røgfri arbejdsplads. Med udgangspunkt i gældende lovgivning, virksomhedens Arbejdsmiljø- og Sundhedspolitik og det overordnede værdigrundlag er der udarbejdet en Rygepolitik, som er gældende for medarbejdere og gæster i vores virksomhed.


Rygepolitikken er en overordnet ramme, som afspejler virksomhedens holdning til at være en røgfri arbejdsplads. Rygepolitikken har et sundhedsfagligt afsæt, hvor fokus er at skabe en sund røgfri arbejdsplads, som er medvirkende til velvære og trivsel.
 

Virksomheden ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejdere kan passe deres arbejde uden at blive udsat for passiv rygning.

 

 

Aktiviteter / Retningslinjer:

 • Al rygning foregår udendørs på nærmere anviste områder, der er afmærkede. Herved undgås det, at andre udsættes for røgen.
   
 • Det er ikke tilladt at ryge i virksomhedens køretøjer.
   
 • De af virksomhedens medarbejdere, som ønsker at holde op med at ryge, tilbydes rådgivning om rygeophør hos en rygestopinstruktør.

   

 • Overtrædes rygepolitikken af en medarbejder, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser for medarbejderen. Medarbejderen vil ved 1. overtrædelse få tilbud om et rygestop-kursus.
   

 • Ledelsen har ansvaret for, at alle overholder rygepolitikken. Ledere har derfor pligt til at skride ind over for medarbejdere, der ikke overholder rygepolitikken.