Instruktion og oplæring

 

Arbejdsmiljøforholdet og kravene

Alle ansatte skal have en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring i at udføre arbejdet på en farefri måde.

De ansatte i vagtbranchen skal have oplysninger om de ulykkes-og sygdomsfarer, der kan forekomme i forbindelse med arbejdet.

Instruktioner skal sikre, at arbejdet bliver udført sikkert og korrekt.

 

Arbejdsgiveren og arbejdsmiljøgruppen skal kontrollere, at der er givet instruktion. Der er først givet instruktion, når instruktionen er opfattet, forstået og anvendes.

 

Vær særlig opmærksom på personale, der har problemer med at forstå dansk fuldt ud. Her skal instruktionerne kunne gives på et sprog vedkommende forstår (herunder nødvendige skriftlige instruktioner).

 


Der skal især ske oplæring og instruktion ved

 • ansættelse
 • forflyttelse eller ændring af arbejdsopgaver
 • indførelse eller ændring af arbejdsudstyr
 • indførelse af ny teknologi

Oplæringen skal foregå i arbejdstiden. Hvis det er nødvendigt, skal oplæringen gentages regelmæssigt. Arbejdsgiveren skal afholde evt. udgifter.

 

Efter oplæringen er det meget væsentligt løbende at føre tilsyn med, om oplæringen og instruktionen bringes i anvendelse. Ved behov gentages instruktionerne, og der sættes ekstra fokus på at fastholde effekten.

 

Arbejde hos kunder 

Når en virksomhed hyrer vagtvirksomheden til en opgave, har virksomheden, der modtager vagten, også et ansvar for vagtens sikkerhed. Inden påbegyndelsen af opgaven skal den modtagende virksomhed fortælle vagtvirksomheden om opgavens særlige art, herunder evt. risici. Vagtvirksomheden skal videregive oplysningerne til de ansatte. 

Det er en god idé at imødekomme dette krav ved at udføre en fælles APV før arbejdet igangsættes. Ved større ændringer eller senest hvert 3. år fornyes APV'en.

 

Gode råd om tiltag og løsninger

 • Skab et overblik over de forhold vagtpersonalet skal instrueres/oplæres i
   
 • Lav en plan for instruktion og oplæring af alle nyansatte (læs mere i faktaarket "Nyansatte")
   
 • Afklar hvordan instruktion og oplæring skal gives (undervisning, sidemandsoplæring, kurser mv.) 
   
 • Følg op i forhold til nye og gamle ansatte for at afklare om instruktioner og oplæring anvendes i det daglige arbejde, og om der er behov for yderligere instruktion
   
 • Sørg for at alle ansatte kender medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen og bruger dem aktivt

 

Gode links: