Vurdering af sygefravær med årsag i arbejdsmiljøet

 

Alle arbejdspladser uanset branche skal inddrage sygefraværet i APV'en. APV'en skal ikke forholde sig til enkeltpersoners fravær, men det samlede fravær og arbejdsmiljøets indvirkning på fraværet.

 

Når fraværet inddrages i APV'en, er det for at vurdere, om fraværet kan skyldes problemer i arbejdsmiljøet, som skal løses gennem APV-handlingsplaner.

 

I det online APV-værktøj er der medtaget spørgsmål i APV-spørgeskemaerne om arbejdsmiljøet og sygefravær.

 

Hvis besvarelsen af disse spørgsmål viser, at der foreligger en sammenhæng mellem sygefravær og arbejdsmiljøet, skal der arbejdes videre med emnet.

 

Se f.eks. også på fraværsstatistikken for de seneste 2 år. I vurderingen af statistikken for fraværet kan I kigge på:

 • sygefraværsdage pr. medarbejder (gennemsnit) - med og uden langtidsfravær
   
 • sygefraværsperioderne pr. medarbejder (gennemsnit) - korttidsfravær og langtidsfravær
   
 • andelen af medarbejdere, der har haft sygefravær
   
 • fordeling af fraværet i forhold til de ansattes arbejdsområder, alder, anciennitet og særlige arbejdsmæssige belastninger (vold og trusler, ergonomi, varme/kulde mv.)
   
 • afdelinger med særlig højt fravær
   
 • fravær som følge af arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser.

Gennem dette arbejde kan der vise sig belastende arbejdsmiljøforhold, som herefter kan søges løst gennem en APV-handlingsplan.