Fakta om kommunikationssystemer og sporingsudstyr

 

Arbejdsmiljøforholdet og kravene

Nogle af de væsentligste påvirkninger for mange vagter er utryghed, chokerende hændelser, trusler og direkte vold. 

 

Muligheden for til enhver tid under arbejdet at kunne kommunikere sikkert og få den nødvendige hjælp og assistance er helt afgørende.

Det er ligeledes vigtigt, at de, der kan sørge for hjælp, nøjagtigt ved, hvor vagten befinder sig.


En af forudsætningerne er et velfungerende kommunikationsudstyr. For især ronderende vagter, alarmpatruljer og værditransporter er sporingsudstyr også afgørende.

 

Gode råd om tiltag og løsninger 

I branchen er der opnået enighed om at stille følgende krav til faste og personbårne kommunikationssystemer:

 • Vagter, der er omfattet af Lov om vagtvirksomhed, skal altid kunne kommunikere med en af Rigspolitiet godkendt kontrolcentral med en direkte linie til politiet. For værditransportselskaber gælder særlige regler indtil udgangen af 2013
   
 • Vagter i biler skal have et sporingsudstyr, således at kontrolcentralen hele tiden kan følge bilens position og rute. 
   
 • Når vagten bevæger sig længere væk fra bilen skal et sporingsudstyr kunne tages med. Dette gælder også for faste vagter, der gennemfører tilsyn med større områder og således er væk fra det faste vagtlokale i kortere eller længere tid.
   
 • Hvis signalet mistes, skal kontrolcentralen straks kunne konstatere det og kontakte vagten for at sikre, at alt er vel
   
 • Værditransportører skal have en fast overfaldsalarm i bilen, hvor kontrolcentralen evt. kan lytte med, og et system til tovejs tale med en dedikeret linje til kontrolcentralen. (Betjeningen må ikke gå ud over trafiksikkerheden)
   
 • Det personbårne udstyr skal være tilstrækkeligt til, at der altid kan sendes en overfaldsalarm
   
 • Den teknologiske udvikling skal følges. 
   
 • Alle vagter og personalet i kontrolcentralen skal være uddannede i brugen af udstyret og kunne betjene det fejlfrit
   
 • Udstyret skal afprøves jævnligt.