Instruktion og oplæring

 

Arbejdsmiljøforholdet og kravene

 

Alle ansatte skal have en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring i at udføre arbejdet på en så farefri måde, som muligt.

Alle ansatte skal have oplysninger om de ulykkes-og sygdomsfarer, der kan forekomme i forbindelse med arbejdet.

Instruktioner skal sikre, at arbejdet bliver udført sikkert og korrekt.

 

Arbejdsgiveren og arbejdsmiljøgruppen skal kontrollere, at der er givet instruktion. Der er først givet instruktion, når instruktionen er opfattet, forstået og anvendes.

 


Der skal især ske oplæring og instruktion ved

 • ansættelse
 • forflyttelse eller ændring af arbejdsopgaver
 • indførelse eller ændring af arbejdsudstyr
 • indførelse af ny teknologi

Oplæringen skal foregå i arbejdstiden. Hvis det er nødvendigt, skal oplæringen gentages regelmæssigt. Arbejdsgiveren skal afholde evt. udgifter.

 

Efter oplæringen er det meget væsentligt løbende at føre tilsyn med, om oplæringen og instruktionen bringes i anvendelse. Ved behov gentages instruktionerne, og der sættes ekstra fokus på at fastholde effekten.

  

 

Gode råd om tiltag og løsninger

 • Skab et overblik over de forhold personalet skal instrueres/oplæres i
   
 • Lav en plan for instruktion og oplæring af alle nyansatte (læs mere i faktaarket "Nyansatte")
   
 • Afklar hvordan instruktion og oplæring skal gives (undervisning, sidemandsoplæring, kurser mv.) 
   
 • Følg op i forhold til nye og gamle ansatte for at afklare om instruktioner og oplæring anvendes i det daglige arbejde, og om der er behov for yderligere instruktion
   
 • Sørg for at alle ansatte ved, hvem medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen er, og bruger dem aktivt

 

Gode links: