APV og psykisk arbejdsmiljø

På denne del af siden finder du generel viden samt overordnede råd, som er vigtige at forholde sig til, inden man går igang med at udarbejde en APV om psykisk arbejdsmiljø. Du kan fx læse mere om:

 

Hvorfor psykisk arbejdsmiljø i APV? 

Her kan du læse om, hvilket udbytte det kan give at arbejde systematisk med arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø i en APV, samt om hvilke elementer der er vigtige at undersøge, når I gør det.

 

APVens faser gælder stadig

Her kan du læse om de faser, man skal igennem, når man udarbejder en APV - også når det handler om psykisk arbejdsmiljø.

 

Ledelse og styring er centralt

Her kan du læse de 5 vigtigste ledetråde, når man skal organisere og styre en APV-proces om psykisk arbejdsmiljø.

 

IGLO: Hvem kan gøre hvad?

Her kan du læse om, hvad de forskellige dele af arbejdspladsen/organisationen kan gøre i arbejdet for at forbedre trivsel og psykisk arbejdsmiljø.

 

Hvilken vej skal vi vælge?

Her kan du læse om, hvad der kendetegner hhv. dialogvejen og spørgeskemavejen, når man vil lave en APV om psykisk arbejdsmiljø, samt hvilke styrker og svagheder de hver især har.

 

Særlige brancheudfordringer

Her kan du læse om en række udfordringer omkring psykisk arbejdsmiljø, som brancherne på service- og tjenesteområdet typisk har, og som bør tænkes med i APV-processen.

 

Anonymitet eller ej?

Her kan du læse en række argumenter for og imod at gøre sin APV om psykisk arbejdsmiljø anonym.