Refleksionsværktøj til mellemledere

 

Refleksionsværktøjet er til dit eget brug som mellemleder og skal bruges som et værktøj, der sætter gang i refleksioner over eget lederskab.

 

Målet med værktøjet er, at du selv bliver klogere på egen trivsel og psykiske arbejdsmiljø.

 

Værktøjet indeholder en række refleksionsspørgsmål, der er med til at indkredse og synliggøre de udfordringer, mellemlederpositionen indebærer og afklarer samtidigt områder, der kan øge din trivsel, arbejdsglæde og styrke dit psykiske arbejdsmiljø.

 

Besvarelse af spørgsmålene vil vise, hvor der skal sættes ind, og hvor der er brug for opmærksomhed.

 

Resultatet kan give inspiration til nye handlingsplaner og forandringer allerede nu, men det kan også ende ud med nogle opmærksomhedspunkter, du kan tage med videre i relevante sammenhænge, for eksempel MUS møder (medarbejder udviklingssamtaler), LUS møder (leder udviklingssamtaler) eller lignede situationer.

 

Klik her for at komme til refleksionsværktøjet.