Fakta om nødberedskab og førstehjælp

 

Arbejdsmiljøforholdet og kravene

I dagligdagen kan der for det uniformerede personale opstå situationer, der kræver en effektiv og hurtig indsats for at afbøde alvorlige konsekvenser.

 

Personale bør fx kunne yde førstehjælp og medvirke til at iværksætte handlinger mhp. nødberedskab. 

 

I forbindelse med egen og kollegers sikkerhed er det vigtigt, at den enkelte handler således i situationen, at hverken kolleger eller han selv kommer til skade.

 

Ledelsen skal sørge for løbende instruktion og uddannelse af personalet, således at enhver faresituation håndteres på den bedst tænkelige måde.

 

 

Gode råd om tiltag og løsninger

Virksomheden bør have overblikket over hvilke situationer, der kræver reaktion.
Herefter kan der udarbejdes beredskabsplaner, der beskriver nøjagtigt, hvad man skal gøre i de forskellige situationer.
For at være sikker på at planerne virker, er det vigtigt at instruere personalet, men også afprøve og træne, hvor det er muligt.

 

Det kan fx være i form af en brandøvelse og at afprøve om alarmering af politiet fungerer.

 

 

Vold og trusler

Der skal være klare retningslinjer for, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med vold eller ved trusler om vold, herunder procedurer for, hvordan man kommer nødstedte kolleger til hjælp.

 

Det er vigtigt, at der er etableret procedurer, som sikrer anmeldelse og opfølgning ved episoder med vold og trusler. Ligeledes skal ramte hurtigt kunne få adgang til effektiv krisehjælp.

(Læs nærmere i faktaarket: ”Trusler og vold”.)

 

Førstehjælp

Den ansatte bør have en viden og kunnen, således at han også til kolleger kan yde førstehjælp på stedet, herunder livgivende førstehjælp.

 

Personalet bør holde sin kunnen ajour og deltage i brush up kurser senest hvert 3. år.

 

Personalet skal have let adgang til nødvendigt førstehjælpsudstyr.

 

 

 

Gode links: