Ramme for en trivselspolitik

 

Nedenstående politik er en ramme for et muligt indhold i en trivselspolitik. 

 

 

 

Trivselsspolitik

 

 

Formål: 

 

Formålet med virksomhedens trivselspolitik er, at der skal være klare retningslinjer for forebyggelse og håndtering af stress. Retningslinjerne i trivselsspolitikken skal være med at fastholde virksomheden som en attraktiv arbejdsplads, hvor tilfredse medarbejdere trives.

 

 

Målsætninger:

 • At sikre trivsel i en travl hverdag
 • At stress modvirkes aktivt i dagligdagen, og at alle tager deres ansvar
 • At der er klare retningslinjer for, hvordan vi håndterer stress, hvis det alligevel opstår.

 

Aktiviteter / Retningslinjer:

 

Den enkelte medarbejder skal tage medansvar for fremme af trivsel ved at: 

 • melde uklarheder og mulige konflikter ud i tide
 • være opmærksom på væsentlige ændringer i kollegers humør og adfærd 
 • deltage aktivt i en konstruktiv dialog om succeser og problematikker i dagligdagen 
 • sikre en god planlægning af det daglige arbejde 
 • sige hensigtsmæssigt til og fra i forhold til personlige resurser og personlig stresstærskel
 • være bevidst om det fælles ansvar for et godt arbejdsmiljø
 • at der tages hånd om nye kolleger

Ledelsen skal tage medansvar for fremme af trivsel ved at:

 • skabe klarhed over roller og ansvar 
 • give ros, feedback og konstruktiv, fremadrettet kritik 
 • være opmærksom på væsentlige ændringer i medarbejderes humør og adfærd
 • sikre medarbejderne medindflydelse og medbestemmelse gennem dialog og information til rette tid 
 • være klare i forventningerne til medarbejderne i forhold til opgaver, ansvar og samarbejde 
 • prioritere opgaver og fastsætte realistiske deadlines i dialog med medarbejderne 
 • være lyttende og handlende i forhold til medarbejderproblematikker
 • at der tages hånd om nye medarbejdere 
 • sikre at virksomheden ikke sætter for mange skibe i søen 
 • sikre at emnet trivsel indgår i den årlige medarbejderudviklingssamtale.