Fakta om mikroorganismer og hygiejne

 

Arbejdsmiljøforholdet

 

Problemet med mikroorganismer i form af bakterier og virus er, at de kan være sygdomsfremkaldende.

 

Indsatte kan være bærere af smittefarlige mikroorganismer, - HIV-smittede, personer med smitsom leverbetændelse mv.

 

Personalet skal være grundigt instruerede i procedurer mhp. forebyggelse i situationer, hvor indsatte truer med eller under overfald forsøger at inficere personale med eksempelvis smittefarligt blod i kanyler. (Læs mere om trusler og vold i faktarket "Trusler og vold".

 

Der skal ligeledes være klare procedurer for hvad der skal ske, hvis en ansat er blevet eller kan have været udsat for smittefarligt materiale.

 

Med henblik på generel hygiejne er det vigtigt, at alle har en god håndhygiejne (se ndf.). 

 

 

Gode råd om tiltag og løsninger

 

Udarbejd klare procedurer for, hvordan personalet kan forebygge at blive udsat for farlig smitte fra indsatte, og hvilke foranstaltninger, der skal træde i kraft, hvis personale er eller kan have været udsat for smitte.

Læs nærmere i følgende 2 At-vejledninger om smitteveje, retningslinjer mv.: "AIDS og forebyggelse af HIV-infektion" og "Arbejdsrelaterede smitterisici ved hepatitis, meningitis, polio, tetanus og Tickborne Encephalitis (TBE)

 

Den generelle hygiejne

 

Vurder om rengøringsniveauet og den generelle hygiejne er i orden på arbejdspladsen og iværksæt målrettede løsninger ved eventuelle problemer.

 

Læs mere om rengøring og smittespredning i BAR service og tjenesteydelsers branchevejledning om "Smitte og risiko for smittespredning ved rengøring".

 

 

Da håndhygiejne er en af de væsentligste forebyggende faktorer følger her nogle gode råd om hygiejne, som forebygger mange slags smitte.

 

Anvend disse råd til daglig - og især hvis der er influenza, forkølelse, host, nys, løbende næser og diarre i omgivelserne:

 

Der skal altid desinficeres eller vaskes hænder:

  • før der tilberedes mad
  • før der spises
  • efter toiletbesøg
  • når man har nyst i hænderne eller pudset næse.

Vær også opmærksom på, at alle har en god hygiejne i det daglige:

  • når keyboards, dørhåndtag, telefon og andre fælles hånd-kontaktpunkter deles med kolleger og andre
  • at der ikke nyses, hostes og pudses næse ud i luften, men i engangslommetørklæder, som smides i skraldespanden efter brug. I en snæver vending kan man nyse ind i albueleddet eller overarmen, så smitten ikke spredes til alle sider
  • at man bliver hjemme fra arbejde, ved smitsom sygdom som influenza og diarre
  • at man primært bruger håndsprit med hudplejemiddel til desinfektion af hænderne, når håndvask ikke er en tilstrækkelig forebyggende faktor i forhold til mikroorganismer og smitte.

  

Gode links: