Fakta om sikkerhed gennem tekniske foranstaltninger

 

Arbejdsmiljøforholdet og kravene

Nogle af de væsentligste påvirkninger for vagter kan være utryghed, chokerende hændelser som røveri, trusler og direkte vold. 

 

Ud over at vagterne skal kunne kommunikere sikkert og få den nødvendige hjælp og assistance, skal sikkerheden for vagter også hjælpes på vej gennem tekniske foranstaltninger, der fx forebygger røverier.

 

Arbejdsgiveren har et ansvar for at følge den teknologiske udvikling og sikre sine medarbejdere bedst muligt.

 

 

Gode råd om tiltag og løsninger 

Røverier og overfald på værditransporter kan forebygges gennem godt udstyr og hensigtsmæssige procedurer.

 

Det er udbredt at pengesedler transporteres i kufferter med blæksikring. Kufferten må ikke kunne åbnes af udenforstående, uden at sedlerne indfarves med farve, der ikke umiddelbart kan fjernes. 
 

Sammen med kunden skal det sikres, at det er nemt og sikkert at komme til og fra de lokaler, hvor pengene skal afhentes eller bringes til. Lokaler hos kunden, hvor håndtering af værdier finder sted, skal kunne aflåses, hvor det er muligt.

 

Ekstra pansring af biler anses af mange som en tvivlsom løsning. Pansringen kan eventuelt medføre, at røvere forsøger at sprænge sig vej ind, hvilket udsætter vagtpersonalet for særlig fare.

 

Ruteplanlægning bør optimeres, således at der ikke forekommer faste rutiner, som overfaldsmænd kan udnytte.

 

Vagterne må ikke foretage uautoriserede ærinder som fx at anvende et ikke aftalt holdested, købe ind mv.
 

Kontrol- og værdicentraler skal ligeledes sikres ved alarmanlæg i henhold til DS 3999 2010. Herudover skal der være en skarp adskillelse mellem afdelingerne i centralen og skrappe clearingskrav. Anlæg kan fx indstilles til, at en ansat kun kan komme ind i bygningen indenfor normal arbejdstid. Herved kan røvere ikke skaffe sig adgang til centralen ved at tage den ansatte som gidsel i hjemmet og tvinge denne til at åbne.