Velkommen til APV - portalens tilbud til ledere!

 

 

Arbejdspladsvurderinger (APV) og mellemledelse

I BAR Service og tjenesteydelser har vi udviklet dette samlede tilbud til virksomhederne og til alle jer ledere, som ønsker at sætte fokus på APV og ledernes psykiske arbejdsmiljø og trivsel. Målet er naturligvis, at siden kan understøtte arbejdet med konkrete forbedringer af ledernes psykiske arbejdsmiljø.

 

Værktøjer og konkrete procesbeskrivelser er udviklet primært til mellemledere, dvs. ledere som i virksomheden har egen leder at forholde sig til, og som samtidig har drift- og personaleledelse i virksomheden.

 

De forskellige værktøjer og procesbeskrivelser er alle udviklet i overensstemmelse med APV processens faser:

 

  1. Afklaring og forberedelse
  2. Kortlægning
  3. Vurdering                                                                          
  4. Prioritering og handling
  5. Opfølgning

   

Hvorfor APV til mellemledere, og hvad skal man have ud af det?

Ledernes psykiske arbejdsmiljø er ikke altid en del af virksomhedernes generelle arbejde med arbejdspladsvurderinger (APV).

 

Når det kommer til mellemledernes eget psykiske arbejdsmiljø, hvor der skal sættes fokus på de ledelsesrelevante sider af psykisk arbejdsmiljø og trivsel, kan det være vanskeligt at finde målrettede værktøjer og metoder og få skabt en prioriteret indsats.

 

Som mellemleder har du andre udfordringer, der kan belaste det psykiske arbejdsmiljø end man har som medarbejder. I mellemlederpositionen kan det opleves som særligt belastende at stå i spændingsfeltet mellem egen ledelse og medarbejdere - derfor er der behov for særlige værktøjer og processer.

 

Med en målrettet APV til mellemlederne vil arbejdspladsen have et rigtigt godt og nuanceret grundlag for at understøtte trivsel og komme i dialog om udfordringer og muligheder i mellemledelsespositionen.