Fakta om alenearbejde og isoleret arbejde

 

Arbejdsmiljøforholdet

Alenearbejde betyder, at man er alene på arbejdet. Det gælder for en del vagter, at de i hel bogstavelig forstand er alene under deres arbejdsopgaver.

Hvis den ansatte går alene, og dette kan medføre en særlig fare for den pågældende, skal arbejdet tilrettelægges således, at denne fare imødegås. Kan faren ikke imødegås, må den ansatte ikke arbejde alene.

 

Når der fx køres til tyverialarmer eller i belastede områder, skal der især tænkes på vagtens sikkerhed, Vagterne skal instrueres i, at de ikke må tage unødige chancer, men i stedet tilkalde hjælp i farlige situationer. Nogle af de vigtigste tiltag for vagternes sikkerhed er beskrevet i afsnittene under hovedområdet "Kommunikation, udstyr og sikkerhedsprocedurer".

 

Bemandingen på vagtvirksomhedens forskellige opgaver skal vurderes. Vurderingen skal især forholde sig til sikkerheden for den enkelte vagt. Er det nok at være én, eller skal man være flere?
 
Arbejdsopgaven kan også være tilrettelagt sådan, at man er isoleret på sit arbejde. Selv om man har kontakt med mennesker, har man måske sjældent kontakt med andre kolleger eller ledere på arbejdspladsen. Det er forskelligt fra person til person, om man oplever dette som en belastning.

 

 

Gode råd om tiltag og løsninger

For at forebygge evt. helbredsmæssige konsekvenser som følge af sociale påvirkninger ved alenearbejde, er det en god idé at arbejde med personalepolitiske tiltag.

 

Hvis arbejdet foregår, så man er socialt isoleret, er det vigtigt at give mulighed for information og samvær med kolleger og ledelse fra arbejdspladsen. Det kan både være i arbejdstiden, men også fx gennem sociale arrangementer i fritiden.
Hvor det er muligt, er det også fint, hvis kolleger kan tale sammen over mobilen i løbet af arbejdsdagen.
 

 

Hvis man er fysisk isoleret, må der tænkes i, hvordan ulykker som f.eks. trusler og vold forebygges og samtidig have retningslinjer for, hvad man skal foretage sig, hvis der opstår truende situationer. (Se faktaarket: "Trusler, vold og chokerende begivenheder")

 

Hvis ulykken alligevel sker, er det vigtigt at have etableret retningslinjer for, hvordan der ydes hurtig hjælp.

 

Der skal etableres en ordning, som sikrer, at den ansatte kontaktes med mellemrum, hvis der skulle være opstået en situation, hvor vedkommende ikke kan tilkalde hjælp. Læs mere i faktaarket "Sikkerhed gennem effektiv kommunikation".

 

Gode links: