Om siden psykisk arbejdsmiljø i APV-processen

 

Siden om psykisk arbejdsmiljø og Arbejdspladsvurdering (APV) er en del af APVportalen under Brancearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser (BAR service).

 

Sidens hovedformål er at give en række samlede beskrivelser af, hvordan du gør, når din arbejdsplads skal udarbejde en APV om psykisk arbejdsmiljø. Siden er udviklet, så den er relevant for alle brancher under BAR service. Dermed adskiller den sig fra resten af APV-portalen, fordi den går på tværs af de brancherettede indgange til APV-arbejdet, som du finder på APV-portalens forside. Da siden går på tværs, rummer den ikke fakta om alle relevante arbejdspsykologiske forhold for de enkelte af BAR services brancher. Har du behov for sådanne detaljerede faktaark, henvises til APV-portalens brancheindgange.

 

Siden er bygget op omkring tre hovedsøjler.

 

Den første søjle hedder APV og psykisk arbejdsmiljø.

Her finder du generel viden samt overordnede råd, som er vigtige at forholde sig til, inden man går igang med at udarbejde APV om psykisk arbejdsmiljø. På de underliggende sider finder du desuden en række gode links til eksterne hjemmesider, hvor du kan læse mere om emnerne.

 

Den anden søjle hedder Gå dialogvejen.

I denne søjle guides du igennem tre gode dialogmetoder, der når hele vejen rundt om en APV om psykisk arbejdsmiljø. Under hver metode kan du læse detaljerede guider til, hvad man gør i de enkelte af APVens faser, og du kan downloade forskellige værktøjer til APV-arbejdet. Ligeledes kan du læse om metoderne egner sig til små eller store arbejdspladser.

 

Den tredje søjle hedder Gå spørgeskemavejen.

I denne søjle guides du igennem alle APV'ens faser, hvis du vælger at bruge spørgeskemaer til at kortlægge arbejdsmiljøet.

 

 

Alle links og værktøjer på siden kan du finde samlet et i bibliotek, ligesom du kan tage to tests, der guider dig videre ind på relevante undersider om APV og psykisk arbejdsmiljø.

 

 

God fornøjelse med at skabe trivsel og arbejdsglæde på din arbejdsplads!