Fakta om sikkerhed gennem effektiv kommunikation

 

Arbejdsmiljøforholdet og kravene

Nogle af de væsentligste påvirkninger for vagter kan være utryghed, chokerende hændelser, trusler og direkte vold. 

 

Muligheden for til enhver tid under arbejdet at kunne kommunikere sikkert og få den nødvendige hjælp og assistance er helt afgørende.

 

En af forudsætningerne er et velfungerende kommunikationsudstyr og sporingsudstyr - læs mere herom i faktaark "Kommunikationssystemer og sporingsudstyr".

 

En anden forudsætning er, at kommunikationen mellem vagter og kontrolcentral altid skal være præcis og effektiv.

 

Arbejdsgiveren har et ansvar for at følge den teknologiske udvikling og sikre sine medarbejdere bedst muligt.

 

 

Gode råd om tiltag og løsninger 

Personalet skal være veluddannet og instrueret. Vagtvirksomheden skal løbende kontrollere, at kvaliteten af kommunikationen er i orden, således at alle risikosituationer er dækket ind.

 

Følgende er eksempler, der kan øge sikkerheden for vagterne: 

 • Hvis vagten ved, at han bevæger sig uden for dækning, skal han inden da kalde kontrolcentralen, angive varigheden og igen kalde, når dækningen er i orden
   
 • Hvis en værditransport har en uautoriseret standsning (punktering el. lign.) skal det straks meldes ind til kontrolcentralen, så de rette forholdsregler kan træffes
   
 • Truende eller mistænkelige forhold skal straks rapporteres klart og korrekt til kontrolcentralen, der skal iværksætte passende handling
   
 • Ved behov for politiindsats skal kontrolcentralen bevare kontakten til vagten, indtil politiet er på stedet
   
 • Rutinemæssige sikkerhedskald (”i live meldinger”) mellem central og vagt er en god idé (hvis ikke kontrolcentralen gennem teknisk udstyr ved, at vagten er OK). En vagt kan fx også anmode kontrolcentralen om at reagere, hvis han er i en mulig risikabel situation og ikke har meldt tilbage inden et aftalt tidspunkt.
   
 • Hvis et sendesystem går ned, skal der være en procedure for oprettelse af kontakt mellem vagt og kontrolcentral
   
 • Når arbejdet er slut melder vagten ind til kontrolcentralen, således at centralen ved, alt er i orden.