Sådan er APV for ledere opbygget og sådan bruger du siden


 

Siden er bygget op med en introduktion til nogle af de væsentligste begreber inden for det psykiske arbejdsmiljø, særligt henvendt til mellemledere – se menupunktet De 6 guldkorn og De 3 diamanter.

 

Under menupunkterne Refleksionsværktøj til mellemledere og Rammeværktøj for øverste ledelse  præsenteres to forskellige værktøjer til arbejdet med mellemlederens psykiske arbejdsmiljø.

 

Værktøjerne kan anvendes hver for sig, men de kan også fint supplere hinanden.

 

Under menupunkterne findes forskellige værktøjer til kortlægning, vurdering, prioritering og opfølgning med hver sine konkrete metoder, skemaer og procesbeskrivelser.

 

Refleksionsværktøjet er målrettet til lederens eget brug, og kan anvendes som et værktøj der øger bevidsthed og opmærksomhed på egne udfordringer i lederrollen.

 

Rammeværktøjet er udviklet til større arbejdspladser, hvor man ofte handler gennem en mere systematisk tilgang i arbejdsmiljøarbejdet, og hvor mellemledergruppen typisk er større.

 

Hvad enten man er ene leder eller en gruppe ledere på arbejdspladsen, kan man lade sig inspirere af de to forskellige værktøjer, og ved at anvende værktøjer og procesbeskrivelser kan man komme igennem en APV på det psykiske arbejdsmiljøområde.

 

Værktøjerne giver anvisninger til, hvordan man kan arbejde med konkrete forandringer i lederens psykiske arbejdsmiljø, samt inspiration til at gennemføre de dialoger fx. med egen leder, som ofte vil være forudsætningen for, at der sker handling.