Ramme for en Arbejdsmiljøpolitik

 

Nedenstående politik er et eksempel på en ramme for en overordnet arbejdsmiljøpolitik i en virksomhed.

 

Arbejdsmiljøet påvirkes af mange af de beslutninger, der tages i virksomheden. Det er derfor også vigtigt at indtænke arbejdsmiljø i virksomhedens øvrige politikker og implementeringen af dem. 

 

 

Arbejdsmiljøpolitik for X- virksomhed

 


Formål

 • I virksomheden er hver medarbejder en vigtig ressource. Med denne arbejdsmiljøpolitik ønskes et grundlag for at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø i virksomheden, således at medarbejderne trives, og ingen bliver syge af arbejdet.

 

Målsætninger:

 • At alle ansatte kan udføre deres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
   
 • At forebygge at arbejdsmiljøet skaber nedslidning, arbejdsulykker og fravær
   
 • At sikre sunde arbejdspladser med fokus på nærvær, trivsel og udvikling
   
 • At virksomhedens tiltag med henblik på arbejdsmiljøet går videre, end hvad lovgivningen foreskriver og til stadighed forbedres
   
 • At arbejdsmiljøhensyn inddrages ved ændringer i arbejdets tilrettelæggelse
   
 • At arbejdsmiljøhensyn inddrages ved indkøb, ny- og ombygning 
   
 • Arbejdsmiljøpolitikken skal underbygges af delpolitikker på relevante områder.

   

Aktiviteter / Retningslinjer

 • Der skal være en løbende dialog mellem medarbejdere og ledelse om arbejdsmiljøet og forbedringer heraf
   
 • Den enkelte skal aktivt tage ansvar for sig selv og i samarbejde med andre bidrage til forbedringer i arbejdsmiljøet
   
 • Ledelsen er på deres respektive områder ansvarlige for gennemførelsen af arbejdsmiljøpolitikken
   
 • Alle ledere skal medvirke til stadigt at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø for medarbejderne, og i det daglige selv være et eksempel til efterfølgelse
   
 • Virksomheden skal opretholde en velfungerende arbejdsmiljøorganisation, der aktivt medvirker til udformning og implementering af arbejdsmiljøpolitikken
   
 • Arbejdsmiljøet skal tænkes ind i alle aftaler og handlinger på arbejdspladsen
   
 • Der skal ske en koordinering mellem Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) og Linjeorganisationen til fremme af arbejdsmiljøet.
   
 • Der skal afholdes en årlig arbejdsmiljødrøftelse mellem ledelse og medarbejdere mhp. optimering af arbejdsmiljøarbejdet
   
 • Medlemmer af AMO skal uddannes og tilbydes efteruddannelse efter de gældende regler
   
 • APV'en skal til enhver tid være ajourført og fungere efter hensigten
   
 • Før indførelse af nye arbejdsprocesser, værktøjer, maskiner og produkter, hvor der kan rettes tvivl om de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold, skal arbejdsmiljøorganisationen inddrages. APV'en skal opdateres i forbindelse hermed. Berørte medarbejdere orienteres om evt. risiko og sikkerhedsmæssige foranstaltninger og modtager instruktion ved behov
   
 • Arbejdsmiljøpolitikken gennemgås og revideres i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse.