Rammeværktøj for øverste ledelse til afdækning af mellemlederens psykiske arbejdsmiljø

 

At skabe et godt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen er et fælles ansvar og som øverste ledelse har man det overordnede ansvar for det psykiske arbejdsmiljø på hele arbejdspladsen.

 

En arbejdspladsvurdering (APV) - er noget, som alle arbejdspladser skal gennemføre og som også omfatter det psykiske arbejdsmiljø.

 

Det er dog ikke altid, at den generelle APV er dækkende for mellemlederens særlige arbejdsforhold og udfordringer. Derfor er det vigtigt, at øverste ledelse i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen/HR får sat fokus på mellemlederens trivsel og arbejdsglæde.

 

APV’en er en metode, til at kortlægge, analysere, vurdere, prioritere, følge op og ikke mindst handler på de synliggjorte problemer inden for arbejdsmiljøet. Og herigennem at udvikle det psykiske arbejdsmiljø for mellemlederne.

 

Rammeværktøjet

Rammeværktøjet er med til at give den øvre ledelse mulighed for at få et overblik over og indblik i væsentlige udfordringer mellemlederen står overfor når det gælder mellemlederens egen trivsel og psykiske arbejdsmiljø. Når man kender udfordringerne giver det mulighed for at handle.

 

Rammeværktøjet undersøger, hvordan det står til med mellemledernes arbejdsglæde, trivsel og det psykiske arbejdsmiljø.

 

Værktøjet er målrettet mellemlederne i organisationen, og fokuserer på mellemlederens vilkår og udfordringer i organisationen.

 

Mellemlederne udfylder skemaet, hvorefter arbejdsmiljøorganisationen/HR i samarbejde med øverste ledelse bearbejder og tager handling på evt. problemstillinger.

 

Skridt 1. udfyldes af mellemlederne.

Skridt 2-5. er en vejledning som anviser en arbejdsgang/proces for arbejdsmiljøorganisationen/HR og øverste ledelse, i det videre arbejde med mellemledernes psykiske arbejdsmiljø.