Fakta om alenearbejde

 

Arbejdsmiljøforholdet

Alenearbejde betyder, at man er alene på arbejdet. Det gælder for en del uniformeret personale, at de i hel bogstavelig forstand på visse vagter er alene sammen med indsatte på hele vagten.

Hvis den ansatte går alene, og dette kan medføre en særlig fare for den pågældende, skal arbejdet tilrettelægges således, at denne fare imødegås. Kan faren ikke imødegås, må den ansatte ikke arbejde alene.

 

Personalet skal instrueres i, at de ikke må tage unødige chancer, men i stedet tilkalde hjælp i farlige situationer. 

Kommunikationsudstyr  og overfaldsalarm skal fungere og være let og hurtigt at anvende.

 

Bemandingen på et fængsels forskellige opgaver skal vurderes. Vurderingen skal især forholde sig til sikkerheden for den enkelte ansatte. Er det nok at være én, eller skal man være flere? 


 
 

Gode råd om tiltag og løsninger

Hvis man er fysisk isoleret, må der tænkes i, hvordan ulykker som fx trusler og vold forebygges og samtidig have retningslinjer for, hvad man skal foretage sig, hvis der opstår truende situationer.

Hvis ulykken alligevel sker, er det vigtigt at have etableret retningslinjer for, hvordan der ydes hurtig hjælp. (Se faktaarkene: "Trusler og vold" og "Konfliktforebyggelse og håndtering".)

 

Der skal etableres en ordning, som sikrer, at den ansatte kontaktes med mellemrum, hvis der skulle være opstået en situation, hvor vedkommende ikke kan tilkalde hjælp.  

 

Afprøv kommunikationsudstyr og overfaldsalarm før hver vagt og efter aftale undervejs i vagten.

 

Gode links: