Ramme for en sundhedspolitik

 

Nedenstående politik er en ramme for et muligt indhold i en sundhedspolitik, der alene har fokus på livsstilsfaktorer.

 

 

Sundhedspolitik

 

 

Formål:

 • Virksomheden ønsker at arbejdet med sundhed og sundhedsfremme er i fokus og indtænkes i alle beslutninger af personalepolitisk karakter.
   
  Formålet med denne sundhedspolitik er alene at angive retningslinjer i forbindelse med virksomhedens tiltag vedr. KRAM - kost, rygning, alkohol og motion.

 

Målsætninger:

 • At gøre det lettere for den enkelte medarbejder at vælge en sundere levemåde
   
 • Sikre at der bliver iværksat tiltag, der søger at fokusere på medarbejdernes sundhed og livsstil og dermed forebygge sygdom
   

Aktiviteter / Retningslinjer

 • Alle medarbejdere tager ansvar for egen sundhed og har mulighed for at træffe sunde valg
   
 • Ledelsen holder sig opdateret med seneste forskningsresultater vedr. KRAM og muliggør i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen en række fremadrettede tilbud i virksomheden
   
 • Udbuddet i kantinen er tilpasset Fødevarestyrelsens anbefalinger om sund kost 
   
 • Alle medarbejdere har mulighed for at tilmelde sig et rygestopkursus, der formidles via arbejdsmiljøorganisationen.
  Virksomheden har en rygepolitik, der kan ses på intranettet
   
 • Virksomheden har en misbrugspolitik, der følges, hvis der af kolleger eller ledelse konstateres problemer med alkoholmisbrug på arbejdspladsen
   
 • Virksomheden er tilmeldt firmaidrætten, og der er oprettet hold i forskellige idrætsgrene, som alle kan tilmelde sig.
  Arbejdsmiljøorganisationen arrangerer ligeledes 2 gange om året fælles frivillige motionsaktiviteter for alle medarbejdere.