Velkommen til APV-værktøjet

APV-værktøjet er et gratis online-værktøj, som kan bruges af små og mellemstore virksomheder inden for service og turisme til at finde og løse arbejdspladsproblemer og få udarbejdet deres lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV).

 

Automatiseret oprettelse af handleplaner

Værktøjet er bygget op, så man ved registrering af et problem automatisk får oprettet en handleplan og bliver ledt gennem de faser, som skal til for at få problemet løst:

  • identifikation af årsagerne til problemet,
  • igangsættelse af aktiviteter,
  • udpegning af ansvarlige,
  • dato for gennemførelse,
  • plan for opfølgning og
  • evaluering af effekten af de gennemførte tiltag.

 

Kortlægning og løbende registrering af problemer

Kortlægningsdelen er bygget op omkring spørgeskemaer, der sendes ud via e-mail og kan besvares af medarbejderne online fra en hvilken som helst platform: pc, tablet, smartphone, etc.

 

Værktøjet indeholder allerede en række brancherettede spørgeskemaer målrettede virksomheder inden for service og turisme, man som APV-ansvarlig kan tage udgangspunkt i, og som burde dække de fleste relevante forhold inden for fysisk og psykisk arbejdsmiljø, herunder sygefravær. Skemaerne kan dog også redigeres og tilpasses, ligesom det er muligt at bygge egne skemaer op fra grunden.

 

Udover de problemer, som identificeres gennem spørgeskemaer, kan de APV-ansvarlige løbende registrere problemer i værktøjet. Dette kan ske fra en hvilken som helst platform, og registreringen kan suppleres med billeder eller anden dokumentation, når der er behov for det.

 

APV-værktøjet er udviklet af BFA Service - Turisme.

 

God fornøjelse!

 

 

Opret ny virksomhed:

 

 

Login med eksisterende virksomhed: