Fakta om pladsforhold

 

Arbejdsmiljøforholdet og kravene

 

Pladsforholdene på arbejdspladsen skal være tilstrækkeligt rummelige.

 

Det vil sige, at der skal være plads til, at nødvendigt inventar, udstyr og materialer kan anbringes, så alle arbejdsfunktioner kan udføres med forsvarlige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser.

 

Læs mere i faktaarket om Indretning og arbejdsstillinger her.

 

Lovgivningen stiller krav om, at arbejdsrum skal have en tilstrækkelig størrelse, til at arbejdet kan foregå sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

 

Problemer med for lidt plads i forhold til antallet af indsatte kan også påvirke psykisk negativt med stress til følge.

 

Rumhøjde, gulvareal og luftrum skal være afpasset arbejdets art, de tekniske hjælpemidler og inventaret samt det antal personer, der normalt arbejder eller færdes i arbejdsrummet.

 

Læs mere om kravene i At-vejledning A.1.11. Arbejdsrum på faste arbejdssteder.

 

 

 

Gode råd om tiltag og løsninger

 

Vurder samtlige arbejdspladser i forhold til, om de lever op til kravene om rummelighed.
 

Hav især fokus de steder, hvor der foregår hårdere fysisk arbejde og arbejde med løft og træk og skub af vogne og hjælpemidler.

 

Der bør ikke være under 110 cm plads bag forkanten af arbejdsborde eller lignende.

 

Det er også vigtigt, at man nemt kan passere hinanden i andre arbejds- og gangarealer.
 

Vær opmærksom på at vigtig plads ikke ”stjæles” unødvendigt af fx hjælpemidler, der er anbragt uhensigtsmæssigt, eller ved at arbejdspladsen generelt roder.