Fakta om nødberedskab og førstehjælp

 

Arbejdsmiljøforholdet og kravene

I dagligdagen kan der i vagtbranchen opstå situationer, der kræver en effektiv og hurtig indsats for at afbøde alvorlige konsekvenser.

 

Vagters hovedopgave er at yde sikkerhed gennem beskyttelse af personer og ejendom.
En meget vigtig del af dette arbejde er at forebygge og reducere skader eller tab ved ulykker, røveri, overfald, hærværk, brand, energispild mv.
 

Vagten skal fx kunne yde førstehjælp og medvirke til at iværksætte handlinger mhp. nødberedskab. 

 

I forbindelse med egen og kollegers sikkerhed er det vigtigt, at vagten handler således i situationen, at hverken kolleger eller han selv kommer til skade.

 

Ledelsen skal sørge for løbende instruktion og uddannelse af vagtpersonalet, således at enhver faresituation håndteres på den bedst tænkelige måde.

 

 

Gode råd om tiltag og løsninger

Vagtvirksomheden bør have overblikket over hvilke situationer, der kræver reaktion.
Herefter kan der udarbejdes beredskabsplaner, der beskriver nøjagtigt, hvad man skal gøre i de forskellige situationer hos kunder eller i egen virksomhed.
For at være sikker på at planerne virker, er det vigtigt at instruere vagtpersonalet, men også afprøve og træne, hvor det er muligt.

 

Det kan f.eks. være i form af en brandøvelse, evakuering i forbindelse med en terrortrussel, og at afprøve om alarmering af politi fungerer.

 

 

Vold og trusler

Der skal være klare retningslinjer for, hvordan vagten skal forholde sig i forbindelse med vold eller ved trusler om vold, herunder procedurer for, hvordan man kommer nødstedte kolleger til hjælp.

 

Der skal være retningslinjer for hurtig tilkaldelse af hjælp fra politiet. Det er en god idé at have en dedikeret forbindelse til politiet.

 

Det er vigtigt, at der er etableret procedurer, som sikrer anmeldelse og opfølgning ved episoder med vold og trusler. Ligeledes skal ramte hurtigt kunne få adgang til effektiv krisehjælp.

 

(Se også faktaarket: ”Trusler, vold og chokerende begivenheder”.)

 

Førstehjælp

Vagten skal have en viden og kunnen, således at han også til kolleger kan yde førstehjælp på stedet, herunder livgivende førstehjælp.

 

Vagten skal have let adgang til nødvendigt førstehjælpsudstyr.

 

Vagten skal holde sin kunnen ajour og deltage i brush up kurser senest hvert 3. år.

 

Gode links:

  • BAU Jord til Bords vejledning om Beredskabsplan ved personskade.