Ramme for politik om sexchikane

 

Nedenstående politik er en ramme for et muligt indhold i en politik om sexchikane. 

 

 

Politik om sexchikane

 

 

Formål:

 •  Formålet med politikken er at markere at virksomheden tager klart afstand fra sexchikane og give retningslinjer for forebyggelse og tiltag, hvis det optræder.

 

 

Målsætninger:

 • Sexchikane tolereres ikke på arbejdspladsen og skal forebygges
   
 • Sexchikane kan medføre afskedigelse af krænkeren
   
 • Ingen skal finde sig i sexchikane
   

Aktiviteter / Retningslinjer:

 • Som medarbejder skal du klart og tydeligt sige fra over for de handlinger, som du ikke bryder dig om. Du må under ingen omstændigheder give efter for chikanørens ønsker.
  Søg hjælp, hvis chikanen fortsætter. Hos kolleger, tillidsvalgte og/eller ledelse
   
 • Respekter hvis din kollega siger fra over for dine eller andres handlinger. Også selv om du selv synes, de er uskyldige eller bare for sjov
   
 • Hvis du som kollega bliver vidne til sexchikane, skal du ikke "dukke dig" men sige tydeligt fra og støtte den, det går ud over.
  Din kollegiale opbakning er meget væsentlig både for sagens forløb og for den ramte
   
 • Som tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant skal du reagere hurtigt og kontant ved mistanke om sexchikane. Det vigtigste er at hjælpe den ramte. Vær opmærksom på, at sexchikane kan være den bagvedliggende årsag, hvis en kollega opfører sig underligt, ofte melder sig syg eller siger op/bliver fyret.
  Det er bedst, hvis problemet kan klares med en samtale med chikanøren eller ledelsen. Men hvis det er nødvendigt, skal du være med til at bygge en sag op. Dvs. kortlæg tid, sted og art af chikane. Find eventuelle vidner. Søg støtte hos fagforeningens ressourcepersoner
   
 • Lederen skal altid tage det alvorligt, hvis en ansat føler sig dårligt behandlet eller chikaneret og vælger at fortælle om det.
  Ledelsen bør udtrykke klare holdninger, der tager afstand til sexchikane, og skal iværksætte procedurer, der bringer chikanen til ophør øjeblikkeligt. 
   
 • Ved sikker forvisning om, at der foregår / er foregået sexchikane kan den chikanerede, en kollega eller en tillids-/arbejdsmiljørepræsentant anvende og indlevere en anmeldelsblanket om forholdet til ledelsen, der herefter skal tage sagen op med chikanøren gennem personlige samtaler.
  Kan en erkendt chikane ikke bringes til ophør iværksættes der en afskedigelsessag mod chikanøren
   
 • Virksomheden har tilbud om uddannelse i forebyggelse af sexchikane til ledere, ansatte og tillids-/arbejdsmiljørepræsentanter