Fakta om maskiner og håndværktøj

 

Arbejdsmiljøforholdet og kravene

 

Anvendelse af maskiner skal ske på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde. 

Hvis anvendelsen indebærer risiko for sikkerhed og sundhed, skal denne imødegås med egnede foranstaltninger, som fx afskærmning og særligt sikkerhedsudstyr eller andre sikkerhedstekniske forholdsregler.

 

Ved indkøb af nye maskiner skal leverandøren garantere, at maskinen opfylder maskindirektivet. Nye maskiner skal således være CE-mærkede og have en EF-overensstemmelseserklæring.

 

Der skal medfølge en brugsanvisning på dansk til maskiner. Brugsanvisningen skal foruden vejledning om betjening, vedligeholdelse og lignende også oplyse om, hvilke sikkerhedsmæssige forhold, der skal overholdes, herunder brug af personlige værnemidler.

Generelt er det brugerne, der skal foretage de daglige eftersyn og det nødvendige vedligehold efter retningslinjerne i brugsanvisningen. Det er altid vigtigt, at brugeren er opmærksom på, om der er uregelmæssigheder, eller om der opstår skader eller fejl under brugen og med det samme oplyser nærmeste arbejdsleder om det, så der kan rettes op på fejlene, inden arbejdet fortsætter.
 

De tekniske hjælpemidler og maskiner, der er omfattet af kravet om lovpligtige eftersyn, skal have foretaget et hovedeftersyn. Hovedeftersyn skal som regel foretages minimum hver 12. måned. Hovedeftersynet kan foretages af leverandøren eller specialuddannet personale, som kaldes ”sagkyndige” eller ”særlig sagkyndige”.

Elektrisk håndværktøj (håndværktøj med en driftspænding på 42 volt og derover) skal efterses minimum hver 6. måned, hvis det er dobbeltisoleret, ellers min. hver 2. måned i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen. 

 

Brugere skal oplæres og instrueres grundigt i arbejdet med farlige maskiner og redskaber mhp. at ulykker forebygges.

 

Topbeskæring og topkapning ved klatring må kun udføres af personer, der har gennemgået Skovskolens kursus i topkapning, grundlæggende og udvidet klatring eller tilsvarende oplæring. (Det gælder dog ikke, hvis topbeskæring og topkapning sker fra en arbejdsplatform.)

 

Der er ikke krav om certifikat i forhold til anvendelse af de gængse maskiner og redskaber, som værkmestre og andre anvender.

 

Arbejdstilsynets bekendtgørelser om indretning og anvendelse af tekniske hjælpemidler, vejledningen om Maskiner og maskinanlæg og temasiden om det ny maskindirektiv indeholder udførlig tekst om kravene til maskiner.  - Se links nedenfor.

 

 

Gode råd om tiltag og løsninger

 

Alle maskiner skal risikovurderes for at finde ud af, om der er risiko for at komme til skade, også selv om de er CE-mærkede.

 

Brug et tjekskema, når risikovurderingen gennemføres og tag brugere med på råd.

  

Vurder løbende gennem APV og arbejdsmiljørunderinger, at alle arbejder korrekt med maskinerne, og at sikkerhedsforanstaltningerne er i orden.

 

For de værkmestre og brugere der arbejder med skovbrug og landbrug: læs mere om traktorer, buskryddere, kædesave, hækkeklippere, plæneklippere,  elektrisk håndværktøj, ukrudtsbrændere og -dampere i "Arbejdsmiljøhåndbog for ejendomsserviceområdet" fra BAR service og tjenesteydelser.

 

 

Gode links: