LINKS - ARTISTER OG SCENETEKNIKERE

 

 

Fakta om indretning, arbejdsstillinger og -bevægelser 

 

Fakta om tunge løft og bæringer 

 

Fakta om skub og træk

 

Fakta om løfte og arbejdsteknikker

 

 

Fakta om psykisk arbejdsmiljø og stress

Fakta om social kapital

 

Fakta om indflydelse på eget arbejde

Fakta om mening i arbejdet

Fakta om belønning

 

Fakta om social støtte

Fakta om forudsigelighed

Fakta om kravene i arbejdet

Fakta om udviklingsmuligheder

 

Fakta om chikane og mobning

Fakta om chokerende begivenheder, vold og trusler

Fakta om alenearbejde

Fakta om natarbejde og skiftende arbejdstider

 

 

Fakta om ulykker

 

Fakta om fald og snublen

 

Fakta om rigning

 

Fakta om maskiner

 

Fakta om nødberedskab og førstehjælp

 

 

Fakta om støj og akustik

 

Fakta om varme, kulde og træk

 

Fakta om støv og rengøring

 

Fakta om statisk elektricitet

 

 

Fakta om belysning

 

Fakta om pladsforhold

 

 

Fakta om farlige stoffer og materialer

 

Fakta om hudirritation, eksem og allergi

 

Fakta om mikroorganismer og hygiejne

 

 

Fakta om nyansatte

 

Fakta om gravide

 

Fakta om unge

 

Fakta om sygefravær