Fremmed arbejdskraft

 

Arbejdsmiljøforholdet og kravene

 

Når håndværkere udefra skal arbejde i virksomheden, skal de rette sig efter reglerne her.
De skal samtidig rette sig efter de regler, som deres egen virksomhed har givet om arbejdets udførelse, og de skal overholde arbejdsmiljøloven.
 

Køber, lejer eller låner en virksomhed ansatte fra en anden virksomhed, har den virksomhed (den, der har ledelsesretten), der modtager de ansatte, det fulde ansvar for deres sikkerhed. Inden påbegyndelsen af beskæftigelsen skal den modtagende virksomhed fortælle den virksomhed eller afdeling, der afgiver de ansatte om:

  • hvilket fagligt niveau og hvilke kvalifikationer, som er nødvendige hos de ansatte, de skal modtage
  • om arbejdets særlige art, herunder evt. risici  
  • evt. krav om helbredsattester, vaccinationer mv.

Den virksomhed eller afdeling, der afgiver, lejer eller låner de ansatte ud, skal videregive oplysningerne til de ansatte.
 

 

Gode råd om tiltag og løsninger

 

Arbejdsmiljøorganisationen bør sikre, at fremmede, der kommer ind på virksomheden, får et tilstrækkeligt kendskab til de lokale regler, således at arbejdsskader og sundhedsskadelige belastninger forebygges.
 

Den bedste måde at sikre, at fremmede håndværkere og andre udefra overholder reglerne, er at udarbejde en kort og præcis skriftlig vejledning, som udleveres og introduceres til dem, når de kommer.
 

Det kan herudover være nødvendigt at give en særlig instruktion til den fremmede håndværker ved særlige opgaver, der ikke er dækket tilstrækkeligt ind af vejledningens tekst.
 

Tænk også egne medarbejdere ind ved instruktionen af den fremmede, således at de ikke kommer til skade på grund af dennes handlinger.

  • Skab et overblik over de forhold den fremmede arbejdskraft skal instrueres/oplæres i
     
  • Afklar hvordan instruktion og oplæring skal gives 
     
  • Følg op for at afklare om instruktioner og oplæring anvendes i det daglige arbejde, og om der er behov for yderligere instruktion