Fakta om transportable stiger

 

Arbejdsmiljøforholdet og kravene

 

Transportable stiger
Arbejde på stiger er forbundet med stor risiko for ulykker. Hvis der arbejdes lang tid ad gangen på stigen kan led, muskler og kredsløb overbelastes.

 

Risikoen for ulykker skyldes ofte, at stiger opstilles på et forkert underlag, der f.eks. er blødt eller glat, at de opstilles med forkert hældning, eller at der udføres opgaver fra stiger, som bør udføres fra stillads, lift eller en anden sikker arbejdsplatform.

 

Belastningerne skyldes dels, at arbejdet udføres i fastlåste stillinger, dels at der arbejdes i uhensigtsmæssige stillinger for at opnå gode syns- og rækkeafstande.

 

Længerevarende stående arbejde på smalle trin kan give træthed og smerter i ankler og fødder.


 

 

Gode råd om tiltag og løsninger

 

 Følgende er vigtigt:

  • En stige skal være tjekket indenfor 1 år for fejl og mangler.
  • Arbejdsgiveren har ansvaret for at en stige er vedligeholdt og i orden. Brugerne har ansvaret for at kontrollere stigen.
  • Alle brugere skal have modtaget instruktion i brug af stigen.
  • Brug ordentligt fodtøj.
  • Stigen skal stå sikkert på jorden og have den rette hældning.
  • Man må højst stå på stigens tredje-øverste trin.
  • Kun én person på stigen, dog 2 på hver side af en wienerstige.
  • Værktøj skal være let og enhåndsbetjent, så man kan holde fast i stigen med den anden hånd.
  • Der må kun arbejdes i over 5 meters højde som en undtagelse, f.eks. når en elpære skal udskiftes. Hvis stigen ikke er fastgjort, skal der være en ”fodmand”, der sikrer, at stigen ikke vælter.


Læs mere i BFA Service - Turismes pjece: ”Fald ikke ned når du skal op”, der kan downloades fra www.bfa-service.dk.


 

Stilladser
Læs nærmere om reglerne beskrevet i At-vejledning B.3.2 Opstilling og brug af stilladser.