Støv og rengøring

 

Arbejdsmiljøforholdet

 

Støv i luften kan give en lang række symptomer som irritation i øjne og luftveje, infektioner og hovedpine. Mangelfuld rengøring er ofte en del af problemet.

 
God rengøring har især betydning for luftens kvalitet. Dårligt luft kan give symptomer som irritation i øjne, næse og luftveje, infektioner i luftvejene, træthed, hovedpine og koncentrationsbesvær.

 

Symptomerne kan skyldes støv i luften. Støvet består bl.a. af hudskæl, papirstøv, pollen, mikroorganismer og smuld fra tæpper, møbler og byggematerialer. Det kan også komme ude fra:  Meget støv og skidt bliver slæbt ind med fodtøjet.

 

Der findes regler og grænseværdier for, hvor meget støv luften må indeholde. Men selv om alle regler er overholdt, er det ingen garanti for, at alle trives i lokalerne. Mennesker reagerer ofte meget forskelligt på den samme påvirkning. Den ene kollega kan reagere kraftigt (måske allergisk) på støv, mens en anden slet ikke bemærker det.

Når det vurderes, om dårligt indeklima er årsag til symptomer blandt ansatte på arbejdspladsen, er man derfor nødt til at tage udgangspunkt i de symptomer og gener, som den enkelte medarbejder oplever.

 

Gode råd om tiltag og løsninger

 

Den bedste måde man kan forebygge problemer med støv i luften er ordentlig rengøring.

  • Den daglige rengøring skal være tilstrækkelig til, at lokalerne er fri for støv og skidt.
  • Det er en god idé med en grundig hovedrengøring en eller to gange om året.
  • Undgå om muligt mange åbne hylder. Vælg lukkede skabe og reoler.
  • Vælg inventar og materialer, som er nemme at gøre rene. 
  • Sørg for, at der slæbes mindst muligt støv og snavs med ind i bygningen ude fra. Det kan bl.a. gøres med særlige måtter og riste ved indgangen.
  • Placer maskiner som kopimaskiner og printere i særskilte rum med udsugning.
  • Ryd op hver dag, så rengøringspersonalet kan gøre ordentligt rent.
  • Sørg for, at vægge, lofter, bordplader, vinduer osv. er ordentligt vedligeholdte, så de ikke drysser eller samler skidt.
  • Indret rum, så de er lette at rengøre.

Husk at bruge arbejdsmiljø- og miljøvenlige rengøringsmidler. Også kemikalier, parfumer og duftstoffer i luften kan give et dårligt indeklima.

 

Undgå at bruge rengøringsmidler, der indeholder organiske opløsningsmidler, parfume, farvestoffer eller andre skadelige kemiske stoffer.

 

Det er især personer med astma og allergi, som kan reagere stærkt på dufte og kemikalier. De er ofte de første, som får symptomer på, at der er generelle problemer med indeklimaet. 

 

Læs mere på www.indeklimaportalen.dk

 

Gode links: