Fakta om kravene i arbejdet

 

Arbejdsmiljøforholdet

 

Krav i arbejdet når man er ansat i forlystelsesvirksomhed handler om at der er en balance mellem de krav der stilles til en som medarbejder og de ressourcer og kvalifikationer man selv har og besidder som medarbejder. At skabe en balance mellem disse er noget man som medarbejder og ledelse skal arbejde sammen om at lykkes. Det er dog vigtigt, at de arbejdsogpaver man har ansvaret for også ligger inden for ens potientiale for at løse opgaven succesfuldt, da resultatet i en forlystelsesvirksomhed kan gå ud over gæster eller besøgende og skabe situationer som ikke er givtige hverken for arbejdspladsen eller medarbejderne.

 

Kravene i arbejdet er et af de såkaldte 6 guldkorn, der ud over Samarbejde, tillid og retfærdighed (de 3 diamanter) anses for særlige vigtige forhold med henblik på god trivsel.

 

De øvrige 5 guldkorn er:IndflydelseMening i arbejdetBelønningSocial støtte og Forudsigelighed

 

Krav i arbejdet er en samlet betegnelse for mængden og sværhedsgraden af de opgaver, som medarbejderen skal kunne overskue og håndtere. Krav er tæt forbundet med de ressourcer, der er en nødvendig forudsætning for, at medarbejderen kan opfylde kravene. For eksempel er kvantitative krav (mængden af arbejde) tæt forbundet med hvor meget tid, der er til rådighed, ligesom kvalitative krav (indholdet i arbejdet) er forbundet med medarbejderens viden, evne og kunnen.

I forhold til det psykiske arbejdsmiljø er det således ikke kun kravene i sig selv, der vurderes som belastningen, men den eventuelle ubalance, der opstår mellem krav og ressourcer. Sagt på en anden måde: Der skal være det rigtige forhold, mellem det vi kan, og det vi skal.

 

Medarbejdere kan have forskellige forudsætninger for at udføre de arbejdsopgaver, der stilles. Derfor varierer det fra person til person hvilke krav, der udgør en passende stimulering. 

 

Kravene kan f.eks. handle om kvalitet i arbejdet eller mængden af opgaver.

 

Ressourcer kan handle om antallet af ansatte, den enkeltes energi, kvalifikationer og evner.

  • For høje krav medfører symptomer som stressreaktioner, utryghed og træthed, specielt hvis de høje krav er kombineret med lille indflydelse og ringe social støtte. For høje kvantitative krav medfører desuden både fysiske og psykiske nedslidningssygdomme.
  • Hvis kravene er for små, keder vi os, går i stå og får måske mindre selvtillid
  • Hvis kravene er passende eller udfordrende, kan det give mulighed for udvikling – især, hvis der er gode muligheder for at lære noget nyt.