Fakta om hygiejne

 

Arbejdsmiljøforholdet

 

Problemet med mikroorganismer i form af bakterier og virus er, at de kan være sygdomsfremkaldende.

 

Medarbejdere i forlystelsesvirksomhed kan eksempelvis blive udsat for smitte i forbindelse med skybrud og oversvømmelser med kloakvand i håndteringen af materialer og andre rekvisitter.
 

Spildevand indeholder mange forskellige mikroorganismer, og mange af dem kan gøre mennesker syge.

Det kan medføre sygdomme som smitsom leverbetændelse (hepatitis), Roskildesyge, stivkrampe, Salmonellose og Weils syge. Weils syge (Leptospirose) forårsages af en bakterie,     og bliver typisk overf'ørt af rotter. Der er derfor grund til at være særligt opmærksom på at beskytte sig mod bakterier og virus, hvis rotter er trængt ind, eller der findes døde eller levende rotter under oprydningsarbejde.

 

En dårlig hygiejne, hvor der især er problemer med håndhygiejnen, forværrer problemet ganske væsentligt.

 

 

Gode råd om tiltag og løsninger

 

Vurder om hygiejnen er i orden på arbejdspladsen f.eks. gennem APV og arbejdsmiljørunderinger. Iværksæt målrettede løsninger ved eventuelle problemer.

 

Affald 

Ved manuel håndtering af affald samt brug af container til opsamling af affald, skal der anvendes handsker, der kan beskytte mod glasskår og lignende.

 

Affaldsbeholdere, containere og lignende skal holdes rene. Ved dette arbejde skal højtryksspuling i videst mulig omfang undgås på gund af aerosoldannelse (små svævende dråber, der kan indeholde bakterier, som kan indåndes).

 

Spildevand

Hvis man ved en arbejdsopgave ikke kan undgå at komme i kontakt med spildevand, så er det vigtigt, at  man anvender egnede værnemidler såsom beskyttelseshandsker, øjenværn og åndedrætsværn.

 

Det kan være en god ide, at enkelte medarbejdere er vaccineret mod leverbetændelse (hepatitis A), stivkrampe og polio. Disse medarbejdere er så bedre beskyttede og kan træde til, hvis der af og til er arbejdsopgaver, hvor der er længerevarende kontakt med spildevand.

 

 

Gode råd om hygiejne

 

Da håndhygiejne er en af de væsentligste forebyggende faktorer følger her nogle gode råd om hygiejne, som forebygger mange slags smitte.

 

 

Anvend disse råd til daglig - og især hvis der er influenza, forkølelse, host, nys, løbende næser og diarre i omgivelserne:

 

Der skal altid desinficeres eller vaskes hænder:

  • før der tilberedes mad
  • før der spises
  • efter toiletbesøg
  • når man har nyst i hænderne eller pudset næse. 

 

Vær også opmærksom på, at alle har en god hygiejne i det daglige, f.eks.:

  • når dørhåndtag, telefon og andre fælles hånd-kontaktpunkter deles med kolleger og andre
  • at der ikke nyses, hostes og pudses næse ud i luften, men i engangslommetørklæder, som smides i skraldespanden efter brug. I en snæver vending kan man nyse ind i albueleddet eller overarmen, så smitten ikke spredes til alle sider
  • at man bliver hjemme fra arbejde, ved smitsom sygdom som influenza og diarre
  • at man primært bruger håndsprit med hudplejemiddel til desinfektion af hænderne, når håndvask ikke er en tilstrækkelig forebyggende faktor i forhold til mikroorganismer og smitte. 

Sørg for at bekæmpe skadedyr, der kan overføre smitte.

 

  

Gode links: