Fakta om pladsforhold

 

Arbejdsmiljøforholdet og kravene

 

Pladsforholdene på arbejdspladsen skal være tilstrækkeligt rummelige.

 

Det vil sige, at der skal være plads til, at nødvendigt inventar, udstyr og materialer kan anbringes, så alle arbejdsfunktioner kan udføres med forsvarlige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser.

 

Læs mere i faktaarket om Indretning, arbejdsstillinger og –bevægelser her.

 

Lovgivningen stiller krav om, at arbejdsrum skal have en tilstrækkelig størrelse, til at arbejdet kan foregå sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

 

Rumhøjde, gulvareal og luftrum skal være afpasset arbejdets art, de tekniske hjælpemidler og inventaret samt det antal personer, der normalt arbejder eller færdes i arbejdsrummet.

 

Læs mere om kravene i At-vejledning A.1.11. Arbejdsrum på faste arbejdssteder.

 

 

Gode råd om tiltag og løsninger

 

Vurder samtlige arbejdspladser i forhold til, om de lever op til kravene om rummelighed.
Hav især fokus de steder, hvor der foregår hårdere fysisk arbejde og arbejde med løft og træk og skub af vogne og hjælpemidler.

Der bør ikke være under 110 cm plads bag forkanten af arbejdsborde eller lignende. Det er også vigtigt, at man nemt kan passere hinanden i andre arbejds- og gangarealer.
Vær opmærksom på at vigtig plads ikke ”stjæles” unødvendigt af f.eks. rekvisitter eller kulisser, der er anbragt uhensigtsmæssigt, eller ved at arbejdspladsen generelt roder.

 

Særlige fokusområder for sceneteknikere

 

Vær særlig opmærksom på, at arbejdet er tilrettelagt således, at hjælpemidler, kulisser, mv. ikke anbringes, så de optager vigtig plads og er til gene. Sørg for en god logistik, så f.eks. de kulisser, der skal bruges til en prøve, er placeret, så de er lette at tage og ikke står svært tilgængeligt bag andre kulisser.

 

Lav gode arbejdsgange, så man ikke går i vejen for hinanden og sparer unødvendigt manuelt arbejde.