Fakta om unge under 18 år

 

Arbejdsmiljøforholdet og kravene 

 

Der findes særlige regler for, hvordan unge under 18 år skal beskyttes på arbejdspladsen. Unge må ikke under arbejde udsættes for fysiske eller psykiske belastninger, der på kort eller lang sigt er skadelige for deres sundhed eller udvikling.

 

I planlægningen af arbejdet og ved valg af arbejdsopgaver, skal ledelsen og kollegerne derfor tage hensyn til den unges manglende erfaring, manglende bevidsthed om risici samt det forhold, at unge under 18 år endnu ikke er fuldt fysisk og psykisk udviklede.

 

Unge under 18 år skal have grundig oplæring og instruktion, og de skal gøres bekendt med de foranstaltninger, arbejdspladsen har truffet med hensyn til deres sikkerhed og sundhed.

De unge skal arbejde under effektivt tilsyn af en person, der er fyldt 18 år, og har den fornødne indsigt i arbejdets art.

 

 

Regler for unge under 18 år

 

 

Reglerne for unge under 18 år afhænger af den unges alder, og om den unge er omfattet af undervisningspligten eller ej.

 

 

Reglerne er nærmere beskrevet i At-bekendtgørelse nr. 239 Bekendtgørelse om unges arbejde og de tilhørende bilag til bekendtgørelsen.

 

 

Læs endvidere nærmere i følgende to vejledninger og deres tilhørende bilag:

  • At-vejledning E.0.1  Undervisningspligtige unges arbejde
  • At-vejledning E.0.2. Ikke undervisningspligtige unges arbejde

Hvis der beskæftiges unge under 18 år, skal arbejdspladsen i sin APV særskilt have vurderet de risici, som den/de unge kan komme ud for i deres arbejde.

 

 

Gode råd om tiltag og løsninger                                  

 

Udarbejd en liste over, hvad den unge skal instrueres i. Det er en god ide, at både den unge og den eller de, der giver instruktionen, sørger for at der bliver krydset af, når instruktionen er givet.

 

Lav med jævne mellemrum en opfølgning/kontrol af, at instruktionen følges.

 

Da det oftest er unge, der kommer ud for ulykker, er det godt med intensiv træning i ulykkesforebyggelse (se faktaark: "Ulykker").

 

Gode arbejdsstillinger og – teknik skal indøves fra starten, brug derfor altid god tid til gennemgå, hvordan den unge skal arbejde (se faktaark "Løfte- og arbejdsteknikker").

 

Sørg også for, at den unges kolleger er bekendt med reglerne om unges arbejde.

 

Læs mere i DA’s pjece ”Ansættelse af børn og unge – Arbejdsmiljø og ansættelsesvilkår”: www.da.dk, og Branchearbejdsmiljørådenes hjemmeside: www.ungmedjob.dk.

  

Gode links:

  • DA’s pjece: ”Ansættelse af børn og unge – Arbejdsmiljø og ansættelsesvilkår”. Kan købes via: www.da.dk
  • Branchearbejdsmiljørådenes hjemmeside: www.ungmedjob.dk