Fakta om bygningsmæssige forhold

 

Påvirkninger fra f.eks. asbest, sundhedsskadelige afgasninger (f.eks. formaldehyd og organiske opløsningsmidler), skimmelsvampe mv. skal undgås.
 

Ved mistanke skal medarbejderen tilkalde en leder, der sørger for iværksættelse af den korrekte fremgangsmåde.

 

Hvis medarbejdere af en tvingende årsag f.eks. skal ind i et lokale, hvor der kan være påvirkninger, skal medarbejderen anvende åndedrætsværn og handsker med tilstrækkelig høj beskyttelsesgrad.
 

 

Særligt om asbest

Medarbejdere må ikke arbejde med asbest. Dette kræver en lang række sikkerhedsforanstaltninger og en særlig uddannelse.

 

Arbejde med asbest skal overlades til sagkyndige, der også foretager udskiftningen af beskadiget asbest.

 

Det er ikke længere lovligt at bruge asbest, men det findes stadig i ældre byggematerialer. 

Det kan være svært at vurdere, om et materiale indeholder asbest. At-vejledning C.2.2 Asbest angiver typiske forekomster. Dette kan være til hjælp ved en eventuel indledende vurdering:

 

Asbest har været brugt til armering, isolering og brandsikring, og det har været brugt i en lang række bygningsmaterialer op til midten af 1980’erne.

 

Asbest kan findes i beklædningsplader til vægge, lofter og tage, i gulvbelægninger og i særlige produkter som asbestholdige ventilationskanaler, asbestcementholdige rør til vandforsyning, fugemasser og pudsmaterialer.

 

Asbest har været brugt til isolering af rør, beholdere, kedler, ventilationskanaler, pakninger i kedellåger og flangesamlinger m.m. Isoleringen er ofte udført med kiselgur blandet med asbest, men også isolering med næsten ren asbest kan forekomme.


 

Registrering af asbest

Alle asbestforekomster ved beskadiget asbest, eller hvor der er risiko for udsættelse, skal registreres, så man ved, hvor man kan støde på asbest ved renovering.

Beskadiget asbest skal udskiftes.