Instruktion og oplæring

 

Arbejdsmiljøforholdet og kravene

 

Alle ansatte skal have en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring i at udføre arbejdet på en farefri måde. Er der mulige ulykkes- eller sygdomsfarer, skal alle ansatte have oplysninger om dem.

Instruktioner skal sikre, at arbejdet bliver udført sikkert og korrekt.

 

Arbejdsgiveren og arbejdsmiljøgruppen skal kontrollere, at der er givet instruktion. Der er først givet instruktion, når instruktionen er opfattet, forstået og bragt i anvendelse.

 

Vær særlig opmærksom på personale, der ikke kan forstå dansk. Her skal instruktionerne kunne gives på et sprog vedkommende forstår (herunder nødvendige skriftlige instruktioner).

 


Der skal især ske oplæring og instruktion ved

 • ansættelse
 • forflyttelse eller ændring af arbejdsopgaver
 • indførelse eller ændring af arbejdsudstyr
 • indførelse af ny teknologi
 • brug af ansatte fra en fremmed virksomhed (f.eks. håndværkere fra et firma, der udfører reparationsarbejde i jeres bygninger).

Oplæringen skal foregå i arbejdstiden. Hvis det er nødvendigt, skal oplæringen gentages regelmæssigt. Arbejdsgiveren skal afholde evt. udgifter.

 

Efter oplæringen er det meget væsentligt løbende at føre tilsyn med om oplæringen og instruktionen bringes i anvendelse. Ved behov gentages instruktionerne, og der sættes ekstra fokus på at fastholde effekten.

 

 

 

Gode råd om tiltag og løsninger

 • Skab et overblik over de forhold personalet skal instrueres/oplæres i
   
 • Lav en plan for instruktion og oplæring af alle nyansatte (læs mere i faktaarket "Nyansatte")
   
 • Afklar hvordan instruktion og oplæring skal gives (undervisning, sidemandsoplæring, kurser mv.) 
   
 • Følg op i forhold til nye og gamle ansatte for at afklare om instruktioner og oplæring anvendes i det daglige arbejde, og om der er behov for yderligere instruktion
   
 • Sørg for at alle ansatte kender medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen og bruger dem aktivt.

 

Gode links:

 • BAR Handels branchevejledning: ”Instruktion og oplæring”. Kan downloades fra www.barhandel.dk