Fakta om fald og snublen

 

Arbejdsmiljøforholdet og kravene

               

Snublen og fald i forbindelse med arbejdet forekommer. Årsagerne er for det meste manglende oprydning og orden, dårlig belysning og niveauforskelle. Opkanter er andre væsentlige årsager ligesom faren ved bæring, hvor man har svært ved at se, hvor man sætter fødderne og samtidig ikke har hænderne frie til at holde fast eller tage fra - især på trapper.


Risikoen stiger ved travlhed, hvis man distraheres og ved ubetænksomhed.

 

Medarbejdere skal oplyses om hvilken risiko, der er, for ulykker på arbejdspladsen.


Instruktion skal gives, som kan medvirke til at forebygge denne type af ulykker.

 

Forekommer der ulykker, skal de analyseres og forebygges, således at en lignende hændelse ikke sker igen.

 

Der skal føres tilsyn med, at arbejdet udføres forsvarligt.

 

 

Gode råd om tiltag og løsninger

 

Vurder risikoen for fald og snublen gennem APV og arbejdsmiljørunderinger. Gennemfør en plan for at fjerne eller reducere eventuelle fundne problemer og informer personalet.

Her er en række gode ideer, der kan forebygge problemet:

 • Hold god orden og ryddelighed. Hold om muligt arbejdsområderne fri for unødvendige genstande
 • Hold veje og stier fri for sne og is 
 • Sørg for ordentlig belysning 
 • Gå - lad være med at løbe
 • Stiger skal være lange nok, og den øverste og nederste ende af langsgående støtteskinner skal være udstyret med glidsikker belægning. Brug aldrig uhensigtsmæssige erstatninger for en stige såsom stole eller kasser
 • Trapper skal være oplyste 
 • Afdæk løse ledninger med tape eller læg måtter henover
 • Det er en god ide at markere trin og niveauforskelle, så de er lette at se i dunkel belysning
 • Vær opmærksom på faren ved arbejde på stiger og stilladser. (Læs mere i faktaarket "Stiger"og "Fald ikke ned når du skal op - en sikker manual til din stige". Kan downloades fra www.bfa-service.dk.) 

 • Gulvene skal være jævne og lette at holde rene, behagelige at gå på og have en tilstrækkelig skridsikker overflade
 • Sørg for at opsætte skilte med advarsel om farer og risici.

 

Gode links: