Fakta om hudirritation, eksem og allergi

 

Arbejdsmiljøforholdet og kravene

 

Visse stoffer kan forårsage dermatitis (tør, øm og skællet hud), eksem eller andre hudirritationer, astma og åndedrætsproblemer. Årsager kan være kontakt med kemikalier.

 

Regler og krav vedr. kemikalier er beskrevet i faktaarket om farlige stoffer. Læs mere her.

 

De fleste arbejdsbetingede hudlidelser er eksemer, der optræder på hænder eller underarme.

 

Meget vådt arbejde, hvor hænderne er fugtige en stor del af arbejdsdagen, medfører ofte hudproblemer pga. irritation. Det våde arbejde ødelægger også hudens barriere, så det er lettere for kemikalier at trænge igennem.

 

 

Gode råd om tiltag og løsninger

 

Afdæk eventuelle problemer gennem APV’en og ved arbejdsmiljørunderinger.

 

Alle medarbejdere skal beskyttes tilstrækkeligt, når de håndterer problematiske stoffer.

Der skal anvendes egnede personlige værnemidler som f.eks. handsker, der kan give tilstrækkelig beskyttelse.

 

Handsker skal bruges rigtigt. Man skal især være opmærksom på at:

  • Handsker skal bruges, hvis man arbejder med kemikalier og andet, der enten kan skade huden eller kan optages gennem huden
  • Den rigtige handske skal bruges i forhold til den givne opgave, og det kan evt. være nødvendigt at skifte handsker mellem forskellige opgaver
  • Handsker tages af, når det ikke er nødvendigt at anvende dem 
  • Engangshandsker må ikke genbruges eller vaskes
  • Handsker skal være hele, rene og tørre indvendigt
  • Handsker skal bruges på ren, tør og velplejet hud
  • Man bør bruge bomuldshandsker under beskyttelseshandsker. Hvis der dannes fugt i handsken, kan man bruge en bomuldshandske under beskyttelseshandsken. Det er af hygiejniske grunde vigtigt, at skifte bomuldshandsken i takt med, at beskyttelseshandsken skiftes.
  • Handsker skal skiftes, når de er forurenede eller beskadigede. 

Brug gode cremer med glycerol og uden farve og parfume til at smøre hænderne ind med før, under og efter arbejdet.

 

Gode links: