Refleksionsværktøjet - skema

 

Refleksionsværktøjet er bygget op i 3 rubrikker:

  • Refleksionsspørgsmål
  • Svar på refleksionsspørgsmålene
  • Opmærksomhedspunkter

Her kan du downloade skemaet som WORD-fil: Refleksionsværktøj

 

 

 

Refleksionsspørgsmål

Spørgsmål til egen rolle som mellemleder og mellemlederens psykiske arbejdsmiljø.

 

Svar på refleksionsspørgsmål

Skriv svar, tanker og begrundelse for svar ift. refleksionsspørgsmålet.

 

 

Opmærksomhedspunkter - tiltag og prioriteringer

Hvad skal prioriteres?

Hvem skal involveres?

Hvordan kan det iværksættes?

Hvornår er der tid og mulighed for gennemførelse?

1

Er der balance mellem dine kompetencer/indflydelse/viden,       og de krav, der stilles til dig som mellemleder?

 

 

2

Har du en tilpas indflydelse på dine arbejdsopgaver?

 

 

3

Har du adgang til relevante informationer, så du kvalificeret kan tage del i virksomhedens beslutninger og strategier?

 

 

4

Oplever du, at du er medinddraget og velinformeret ift. til arbejdspladsens mål og visioner?

 

 

5

Giver din position og arbejdsopgaver som mellemleder mening for dig?

 

 

6

Lykkes det dig at være bindeleddet mellem øvre leder og egne medarbejdere?

 

 

7 Bliver du inddraget og involveret i væsentlige beslutninger, med relevans for dit eget arbejdsområde?    

8

Oplever du anerkendelse for de arbejdsopgaver du udfører, fra din egen leder?

 

 

9

Har du et godt samarbejde med din leder?

 

 

10

Får du støtte, information og feedback fra din leder?

 

 

11

Støtter din leder dig, så du kan lykkes i din ledelsesopgave?

 

 

12

Oplever du, at du er i stand til at håndtere konflikter blandt dine medarbejdere?

 

 

13

Føler du, at du er i stand til at håndtere og gennemføre forandringer?

 

 

14 Oplever du, at du er velinformeret og medinddraget i de forandringer, som gennemføres på arbejdspladsen inden for dit arbejdsområde?    

15

Er de krav, der bliver stillet til dig i dit arbejde som leder tilpas udfordrende?

 

 

16

Lykkes du med at håndtere de mange forskellige krav, der stilles til dig som mellemleder?

 

 

17

Kan du prioritere dine arbejdsopgaver?

 

 

18

Har du og dine ledelseskolleger et godt samarbejde?

 

 

19

Taler du med dine ledelseskolleger om jeres udfordringer?

 

 

20

Har du tillid til dine ledelseskolleger?

 

 

21 Oplever du, at der fra medarbejderne er tillid til dig som mellemleder?    

22

Oplever du, at der fra ledelsens er tillid til dig som mellemleder?

 

 

23 Oplever du at tingene går retfærdigt til?    

24

Oplever du et godt samarbejde med ledelsesgruppen?

 

 

25

Oplever du, at du har et godt samarbejde med dine medarbejdere?

 

 

26 Oplever du, at du har et godt samarbejde med din øvre ledelse?