5. skridt - Evaluering

 

Evaluering giver mulighed for at foretage en opsummering og en vurdering af hele APV processen og ud fra dette plukke værdifuld viden. Både til at bringe videre ind i organisationen, ud på den enkelte arbejdsplads og ift. næste APV proces.

 

APV arbejdet er en løbende proces og giver nogle pejlemærker, der arbejdes videre med i organisationen.

 

APV skal ses som en mulighed for at få et indblik i hvilke områder og udfordringer, der vil være gavnlige at styre sine indsatser efter i arbejdet med mellemlederens trivsel og psykiske arbejdsmiljø.

 

Det er en god idé at tage nogle drøftelser omkring APV arbejdet og hele processen:

 

           Har kortlægning, prioritering og handlingsplaner opfanget alle de væsentlige

           arbejdsmiljømæssige problemstillinger, mellemlederne står overfor?

 

           Er handlingsplaner løbende blevet justeret, når der er sket ændringer i arbejdet, der har haft

           betydning i forhold til mellemlederens trivsel og psykiske arbejdsmiljø?

 

Ved at gennemføre en evaluering af APV’en giver det organisationen og arbejdspladsen en masse viden og erfaringer omkring organisationens mellemledere og deres trivsel og psykiske arbejdsmiljø.

 

Derudover er det også vigtigt, at få det formidlet ud og forankret i organisationen.