Indflydelse på eget arbejde

Indflydelse handler bl.a. om, at du som mellemleder har mulighed for at påvirke beslutninger, som har betydning for den arbejdsplads, som du leder. Det handler også om, at du får tilstrækkelig information til, at du kan varetage dit ansvarsområde på en hensigtsmæssige måde.

 

Du har som mellemleder retten til at lede og uddelegere arbejdsopgaver og ansvarsområder på arbejdspladsen, og yde indflydelse på hvilke arbejdsprocesser og arbejdsgange medarbejderne skal bruge tid og ressourcer på.

 

Det betyder at du som mellemleder sætter rammerne og opstiller vilkår for dine medarbejdere. Og når du som mellemleder har fokus på god ledelse, har det også indflydelse på din egen trivsel og er med til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø.

 

Derudover har du stor indflydelse på medarbejdernes dagligdag og trivsel og på arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø. Ved at have fokus på godt lederskab er du med til at skabe glade medarbejdere.

 

Se refleksionsværktøjet – spørgsmålene 1-2.