Forudsigelighed

 

Forudsigelighed i arbejdet handler om at være velinformeret og forberedt på de krav og eventuelle forandringer der er på vej i organisationen.

 

Det er derfor vigtigt, at du som mellemleder hele tiden er velinformeret og indddraget i de større beslutninger, der er relevante for dit ledelses- og arbejdsområde. Samtidig skal du være forberedt på forandringer og omstillinger.

 

Forudsigelighed handler også om at håndtere uvished og usikkerhed der kan skabe usikkerhed blandt medarbejderne.

 

En måde at imødekomme dette på er gennem en god og tæt relation til egen øvre leder. Ved at sparre, søge viden og information gennem egen leder, får du klarhed ift. kommende forandringer, og en vished i forhold til de krav og forventninger der stilles.

 

Se refleksionsværktøjet – spørgsmålene 13–14.