Belønning

 

Belønning handler om dine evner som mellemleder til at imødekomme de krav og forventninger medarbejderne har i forbindelse med at blive anerkendt og belønnet for deres arbejdsindsats.

 

Du skal som mellemleder kunne matche forventningen om belønning med de rammer og det råderum, der er til stede i virksomheden. Belønning er også et middel, du kan gøre brug af i forbindelse med motivering af medarbejderne, for på den måde at skabe en mere engageret og involveret medarbejdergruppe.

 

Samtidig skal du være i stand til at vurdere, hvornår der er behov for konstruktiv feedback i en anerkendende tilgang. Derudover er det vigtig at vurdere, hvornår medarbejderne inddrages i processer og beslutninger.

 

Det er vigtigt for din trivsel som mellemleder at føle en form for belønning; at dit arbejde bliver respekteret og anerkendt. For at opnå det er det vigtigt, at du fortæller øvre ledelse evt. til LUS samtale (Leder Udviklings Samtale), at anerkendelse og feedback er væsentlige faktorer i din trivsel og evne som leder.

 

Det er også vigtigt, at du er i løbende dialog med din ledelse om løsningen af dine ledelsesopgaver. På den måde kan du løbende få feedback og anerkendelse for dit arbejde.

 

Se refleksionsværktøjet – spørgsmålene 7–8.