Samarbejde

 

Et godt samarbejde er kendetegnet ved, at mellemleder, medarbejdere og øvre ledelse har evnen og viljen til at samarbejde om at nå et fælles mål, med andre ord at skabe klarhed om arbejdsopgaven.

 

Overfor dine medarbejder skal du som mellemleder kunne tage styring i en samarbejdsrelation, men også kunne uddelegere arbejdsopgaver til teams og dermed rådgive og vejlede på afstand.

 

For at udvikle et godt samarbejde, er det vigtigt, at du har gjort dig klart, hvem der har ansvaret for hvad, og opgaver og roller er klare og veldefinerede.

 

Samarbejde mellem mellemledere er lige så vigtig. Et ledelsesnetværk kan give dig sparring og muligheden for at lære af hinanden.

 

Endelig er samarbejde mellem dig og din øvre ledelse centralt for dit gode arbejdsmiljø. At få faglig sparring og støtte, samt at dine input og bekrymringer bliver båret videre op-ad til i organisationen er vigtigt for dig. Tilsvarende skal din ledelse kunne regne med din opbakning ned-ad til i organisationen.

 

Se refleksionsværktøjet – spørgsmålene 24-26.