4. skridt - Opfølgning på løsninger

 

Det er vigtigt, at der løbende bliver fulgt op på de løsningsforslag og aktiviteter, der er sat i søen, evt. ved at holde møder løbende i forløbet.

 

Men også at der åbent bliver kommunikeret ud i afdelinger og resten af organisationen, omkring hvilke handleplaner og processer, der er igangsat.

 

Der kan opstå tidspunkter, hvor iværksatte handlinger ikke bliver ført ud i livet eller, hvor der er andre grunde til, at arbejdet er gået i stå. Ofte vil det være pga.:

 

  • Mangel på tid og ressourcer
  • Konflikter eller andre uoverensstemmelser.

 

Det er vigtigt, at følge op på de iværksatte handlingsplaner for at være ajour, men også for at få en forståelse af, hvorfor handlingsplanen ikke fungerede.

 

Det kan kræve, at løsninger bliver justeret og tilpasset løbende.