2. skridt - Prioritering

 

Når skemaet er udfyldt, kan der dannes et billede af mellemlederens/mellemledernes psykiske arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen.

 

Skemaet giver et overblik og et indblik, der gør det muligt at fokusere og vurdere, hvilke områder eller problemstillinger, der skal prioriteres i det videre forløb.

 

Det er vigtigt i arbejdet med mellemlederens psykiske arbejdsmiljø, at der bliver taget stilling til; hvor alvorlige er problemstillingerne, hvad er omfanget, hvorfor er de opstået og hvilken betydning har de.

 

I prioriteringsprocessen er det vigtigt at have øje for:

 

  • Hvilke temaer springer i øjnene?
  • Hvilke temaer hæmmer og hvilke temaer fremmer et godt psykisk arbejdsmiljø?
  • Hvilke problemstillinger er mest alvorlige eller mest udbredte?
  • Hvad er vigtigt at fastholde, og hvad er vigtigt at forbedre eller ændre på?
  • Hvilke ting fungerer bedst?

Det er vigtigt, at der fokuseres og vælges et eller to fokusområder at gå videre med. Måske dem der har den alvorligste karakter eller dem, hvor der kan ske en hurtig og let forbedring.

 

Det vigtigste er dog, at der ikke prioriteres og sættes for meget i værk på en gang, da dette kan være med til at overblikket forsvinder og engagementet falder.