Tillid

 

Det er vigtigt, at der er tillid til den enkelte mellemleder fra øverste ledelse. Dette kan fx opnås ved, at mellemlederen føler sig velinformeret og medinddraget i vænsentlige drøftelser og beslutninger, der gælder hele organisationen/arbejdspladsen, samt på mellemlederens arbejdsområde.

 

Det er også vigtigt for dig som mellemleder, at der eksisterer tillid på arbejdspladsen, og at medarbejderne har tillid til dig. Når der er tillid til dig, giver det mulighed for at udvikle og afprøve nye tiltag i organisationen, idet medarbejderne stoler på dine kvalifikationer som leder.

 

Tillid fra medarbejderne betyder også rigtig meget i forhold til samarbejdsrelationen og den daglige trivsel. Det giver dig en tro på egne evner og er med til at styrke din arbejdsglæde

 

For at opbygge tillid skal du handle i overensstemmelse mellem ord og handlinger.

 

Når du udtrykker holdninger eller angiver retning, er det vigtig selv at efterleve dette.

 

Når du viser sammenhænge mellem dine ord og handlinger, fremstår du troværdig, reel og som en rollemodel, hvilket er med til at skabe tillid og tryghed blandt medarbejder- og ledergruppen. Du viser både medarbejdere og ledelse at de kan have tillid til dig som mellemleder.

 

Se refleksionsværktøjet – spørgsmålene 18-22.