3. skridt - Sæt handleplan i gang

 

Det kan være en fordel at starte med en opgave, der er overskuelig. Én der hurtig kan vise resultater og succes. Tage de "lavt hængende frugter" først.

 

Når der er valgt fokusområder, er næste skridt, at der udarbejdes en handlingsplan for hver enkelt udfordring og det videre arbejde.

 

En handlingsplan er både en aktivitetsplan og en tidsplan. Den sætter struktur på handlinger og beskriver metode, hvem gør hvad, ressourcer og opfølgning:

 

  • Hvilke aktiviteter skal gennemføres?
  • Hvem er ansvarlige for hvad i processen?
  • Hvem har det overordnet ansvar og er hovedansvarlig?
  • Hvilke ressourcer kræver det?
  • Hvad er tidsrammen og deadline for aktiviteten?
  • Hvordan og hvornår evalueres der, om løsningerne virker?

 

Aftaler og handlingsplaner der er skrevet ned, kan bruges til at holde fast på engagementet og fokus på det, der skal forbedres eller ændres i forhold til de arbejdsmiljømæssige forhold.