Retfærdighed

 

Følelsen af at blive retfærdigt behandlet er vigtig for mellemlederen. Det vil være væsentligt at du bliver inddraget - altså hørt og lyttet til, da dette vil være med til, at give dig følelsen af at blive behandlet med respekt og værdighed.

 

Retfærdig behandling, retfærdige processer og inddragelse er med til at styrke mellemlederens psykiske arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen.

 

Det er vigtigt, at man som mellemleder er klar over at inddragelse ikke er ensbetydning med at man får ret eller at ens mening bliver efterlevet. Inddragelse er, at man som mellemleder bliver set, hørt og lytte til og ens holdninger og input bliver respekteret.

 

Retfærdighed i form af anerkendelse og inddragelse er med til at styrke mellemlederens psykiske arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen.

 

I forhold til medarbejderne skal mellemlederen være i stand til at involvere, lytte og respektere medarbejdernes input og synspunkter.

 

Se refleksionsværktøjet – spørgsmål 23