Kravene i arbejdet

 

Kravene i arbejdet handler om, at der er en sammenhæng mellem de krav, der er til dig som mellemleder, og de ressourcer, som du har tilrådighed. Væsentlige ressourcer er tid, viden, kompetencer, støtte og økonomi.

 

Det er vigtigt, at du som mellemleder, er i stand til at balancere de krav og forventninger, der stilles til mellemlederpositionen. Det er også vigtigt, at du er i dialog med din øvre ledelse om balance, så din ledelse om nødvendigt kan iværksætte tiltag.

 

Du skal kunne sige til og fra i forhold til de mange forskellige krav og situationer, du står overfor for at kunne håndtere og skabe en balance i dit arbejdsliv.

 

Det er dit ansvar, at skabe en balance mellem de krav medarbejderne bliver stillet overfor, og de omstændigheder der er til rådighed i arbejdsprocessen.

 

Du skal også være i stand til at uddelegere og fordele arbejdsopgaver. Det forudsætter, at du kender og forstår dine medarbejdere og har sat dig ind i deres kompetencer og begrænsninger.

 

Se refleksionsværktøjet – spørgsmålene 15–17.